konfiguracja

Błąd HTTP 500.19 — Internal Server Error – Brakujące Funkcje Tworzenia Aplikacji

Nowa maszyna wirtualna postawiona do robienia testów aplikacji. IIS zainstalowany, WebSite utworzony, SqlServer działa, backup odtworzony. No to jedziemy!!!
I buch:

Błąd HTTP 500.19 — Internal Server Error
Nie można przejść do żądanej strony, ponieważ jej odpowiednie dane konfiguracyjne są nieprawidłowe.

Szczegółowe informacje o błędzie:
Moduł IIS Web Core
Powiadomienie BeginRequest
Obsługa Jeszcze nie ustalono
Kod błędu 0x80070021
Błąd konfiguracji Tej sekcji konfiguracyjnej nie można użyć w tej ścieżce. Zdarza się to w przypadku, gdy sekcja jest zablokowana na poziomie nadrzędnym. Blokada jest nakładana domyślnie (overrideModeDefault="Deny") lub indywidualnie przez tag lokalizacji (overrideMode="Deny" albo, w starszej wersji, allowOverride="false").
Plik konfiguracji \\?\C:\inetpub\wwwroot\LaLaLa\web.config
Żądany adres URL http://localhost:80/
Ścieżka fizyczna C:\inetpub\wwwroot\LaLaLa
Metoda logowania Jeszcze nie ustalono
Logowanie użytkownika Jeszcze nie ustalono

Źródło konfiguracji:
124: <validation validateIntegratedModeConfiguration="false" />
125: <handlers>
126: <remove name="ExtensionlessUrlHandler-ISAPI-4.0_32bit" />

No nie, tylko nie to. Na szczęście po 5 minutach już było wiadomo jak problem rozwiązać i wystarczyło doinstalować Funkcje Tworzenia Aplikacji.

error1

Działa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 ohdev.net | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.