c# / linq

EntityFramework – Exception Unable to create a null constant value of type …

Próbuję na różne sposoby wypełnić model widoku w kontrolerze, ale za każdym razem dostaję wyjątek z EntityFramework następującej treści:
Unable to create a null constant value of type ‚System.Collections.Generic.List`1[[System.Int32, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, Only entity types, enumeration types or primitive types are supported in this context.

Problemem okazał się brak wartości w jednej z przesyłanych parametrów w query stringu powoduje próbę wykonania porównania z null czego EF nie toleruje.
Poprawiłem query string i problem się rozwiązał.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 ohdev.net | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.