devstyle / git / konfiguracja / problemiki

Git na dysku sieciowym

Mam w domu NAS QNAP i kilka projektów, których nie chciałbym stracić kiedy mi komputer padnie, albo po prostu chciałbym sobie coś przetestować/sprawdzić i w razie niepowodzenia nie chciałbym za długo odwracać zmiany. Git okazał się bardzo łaskawy.
Wystarczyły utworzyć sobie katalog na dysku sieciowym i zmapować go lokalnie, a następnie do niego wejść z poziomu konsoli do katalogu gita i utworzyć nowe repozytorium:

cd z:
cd testowe_repo
git init --bare

Następnie – w konsoli – należy przejść do katalogu gdzie chcemy mieć root folder z naszy kodem roboczym i ściągamy puste repozytorium, które uprzednio utworzyliśmy:

cd c:
cd [katalog lokalny z kodem]
git clone file://z:testowe_repo

Efektem ostatniego polecenia będzie „warning: You appear to have cloned an empty repository.” i tak ma być!

Jeżeli nie skonfigurowaliśmy naszego gita to to jest najlepszy moment:

git config user.email "ohdev@szummorza.net" 
git config user.name "ohdev"

Dodajemy zdalne repozytorium. Nie mogą się dublować pomiędzy repozytoriami i nie muszą się zawsze nazywać „origin”.

 
git remote add [nazwa zdalnego repozytorium] file://[testowe repo na dysku sieciowym]

Teraz jest dobry moment, aby utworzyć plik .gitignore w katalogu testowe_repo. Mój wygląda tak:

.vs
*.suo
*.user
_ReSharper.*
bin
obj
packages

Następnie kopiujemy pliki naszego projektu do katalogu testowe_repo.
Dodajemy je do gita i wrzucamy na serwer (czyli na z:)

cd [katalog lokalny z kodem]
git add -A
git commit -m 'Initial'
git push [nazwa zdalnego repozytorium] master

I voila gotowe!!!

Po ściągnięciu kodu Angulara:

git clone file://z:testowe_repo

należy wykonać:

npm install

w celu pobrania wszystkich zależności.

W Visual Studio 2017 pojawił się problem z warningami wyświetlanymi na dependencies, ale kod się kompiluje i działa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 ohdev.net | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.