devstyle / git / konfiguracja / problemiki

Git na dysku sieciowym

Mam w domu NAS QNAP i kilka projektów, których nie chciałbym stracić kiedy mi komputer padnie, albo po prostu chciałbym sobie coś przetestować/sprawdzić i w razie niepowodzenia nie chciałbym za długo odwracać zmiany. Git okazał się bardzo łaskawy.
Wystarczyły utworzyć sobie katalog na dysku sieciowym i zmapować go lokalnie, a następnie do niego wejść z poziomu konsoli do katalogu gita i utworzyć nowe repozytorium:

cd z:
cd testowe_repo
git init --bare

Następnie – w konsoli – należy przejść do katalogu gdzie chcemy mieć root folder z naszy kodem roboczym i ściągamy puste repozytorium, które uprzednio utworzyliśmy:

cd c:
cd 
git clone file://z:testowe_repo

Efektem ostatniego polecenia będzie „warning: You appear to have cloned an empty repository.” i tak ma być!

Jeżeli nie skonfigurowaliśmy naszego gita to to jest najlepszy moment:

git config user.email "ohdev@szummorza.net" 
git config user.email "ohdev"
git remote origin add file://:testowe_repo

Teraz jest dobry moment, aby utworzyć plik .gitignore w katalogu testowe_repo. Mój wygląda tak:

.vs
*.suo
*.user
_ReSharper.*
bin
obj
packages

Następnie kopiujemy pliki naszego projektu do katalogu testowe_repo.
Dodajemy je do gita i wrzucamy na serwer (czyli na z:)

cd testowe_repo
git add -A
git commit -m 'Initial'
git push origin master

I voila gotowe!!!

Po ściągnięciu kodu Angulara należy wykonać:


npm install

w celu pobrania wszystkich zależności.

W Visual Studio 2017 pojawił się problem z warningami wyświetlanymi na dependencies, ale kod się kompiluje i działa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *