konfiguracja

log4net – Nieznana sekcja konfiguracji

Otóż musiałem zrobić jednorazowy import danych do czego stworzyłem aplikację konsolową  i żeby mieć podgląd na wypadek jakiejś draki użyłem komponentu logującego. W projekcie zastałem log4net, a więc postanowiłem sobie przypomnieć jak to jest z tym narzędziem.

Konfiguracja wyglądała tak i była umieszczona w app.configu aplikacji:

<log4net>
  <root>
   <level value="ALL" />
   <appender-ref ref="MyFileAppender" />
  </root>
  <appender name="MyFileAppender" type="log4net.Appender.FileAppender">
   <file type="log4net.Util.PatternString" value="%date{yyyyMMdd}_file.log"/>
   <appendToFile value="true" />
   <lockingModel type="log4net.Appender.FileAppender+MinimalLock" />
   <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
     <conversionPattern value="%date %level %logger - %message%newline" />
   </layout>
  </appender>
</log4net>

ale niestety po uruchomieniu dostałem po twarzy komunikatem:

Nieznana sekcja konfiguracji log4net

co na angielski tłumaczy się:

Unrecognized configuration section log4net

Rozwiązaniem problemu jest zarejestrowanie sekcji w app.configu:

<configSections>
 <section name="log4net" type="log4net.Config.Log4NetConfigurationSectionHandler, log4net" />
</configSections>

I problem rozwiązany. Niemniej jednak nadal preferuję NLoga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 ohdev.net | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.