.net Core / Entity Framework / MariaDB

MariaDB i trace’owanie zapytań

Czasem potrzebuję podejrzeć jaka quera została wygenerowana przez EF Core. Kiedy używam SQL Server odpalam Profilera i mam wszystko jak na talerzu.
Zeby to zrobić w MariaDB, muszę te query zrzucać do logu. Aby uruchomić log wystarczy w pliku my.ini, który standardowo jest umieszczony w:
C:\Program Files\MariaDB [version]\data
dorzucić te trzy linijki, z których trzecia to ścieżka do pliku, w którym MariaDB zacznie logować query.

[mariadb]
general_log
general_log_file=C:/temp/mariadb.log
log_output=FILE

Dziękuję za uwagę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 ohdev.net | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.