konfiguracja / MariaDB

MariaDB problem z logowaniem kwerend

Zacząłem pracę z MariaDB, ale fajnie byłoby mieć podgląd do kwerend podobny do Profilera w MS SQL. Okazało się, że HeidiSQL potrafi logować tylko query wywoływane z niej samej i nie dysponuje żadnym dodatkiem, który pozwoliłby na podejrzenie kwerend wywoływanych z aplikacji.
Z pomocą przyszły narzędzia z MySQL, bo przecież MariaDB to fork MySQLa.

No to do dzieła.

Najpierw trzeba skonfigurować MySQL i dodać do sekcji mysqld trzy wpisy w pliku my.ini znajdującym się katalogu C:\Program Files\MariaDB 10.3\data:

[mysqld]
general_log_file=C:/Temp/queries.log
log_output=file
general_log=1

Następnie należy zrestartować usługę MariaDB. Najprościej to zrobić z poziomu service.msc. Przy okazji należy podejrzeć w kontekście jakiego użytkownika działa serwis, bo będzie trzeba dodać mu uprawnienia pisania do folderu, na który wskazuje zmienna genera_log.
Ja tego nie zrobiłem i dostałem EventLogu błąd:

Could not use C:/Temp/queries.log for logging (error 13). Turning logging off for the whole duration of the MariaDB server process. To turn it on again: fix the cause, shutdown the MariaDB server and restart it.

Miłej zabawy z Marysią!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 ohdev.net | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.