.net Core / c#

Aplikacja działała i nie działa – Microsoft.AspNetCore.Http.Abstractions

Był sobie w solucji projekt serwisu windowsowego. Działał, nie zaglądałem do niego przez pół roku i … przestał działać witając mnie komunikatem:

Unhandled Exception: System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly ‚Microsoft.AspNetCore.Http.Abstractions, Version=2.2.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829ddae60’. The located assembly’s manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040) at System.Signature.GetSignature(Void* pCorSig, Int32 cCorSig, RuntimeFieldHandleInternal fieldHandle, IRuntimeMethodInfo methodHandle, RuntimeType declaringType)
at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.get_Signature()
at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.GetParametersNoCopy()
at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.GetParameters()
at Microsoft.Extensions.DependencyInjection.EntityFrameworkServiceCollectionExtensions
.CheckContextConstructors[TContext]()
at Microsoft.Extensions.DependencyInjection.EntityFrameworkServiceCollectionExtensions
.AddDbContext[TContextService,TContextImplementation](IServiceCollection serviceCollection, Action`2 optionsAction, ServiceLifetime contextLifetime, ServiceLifetime optionsLifetime) at ContraService.Program.<>c__DisplayClass0_0.b__0(HostBuilderContext hostContext, IServiceCollection services) in …

Doczytałem w necie, że to problem .NET Core w wersji 2.1, ale mój projekt jest w wersji 2.2 więc o co chodzi?

Odinstalowałem wszystkie starsze wersje SDK, ale problem nie ustępił. Doczytałem, że trzeba doinstalować Microsoft.AspNetCore.App i … pojawił się się jeszcze problem ze zgodnością wersji Microsoft.EntityFramework.Tools, ale w końcu serwis został uruchomiony.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 ohdev.net | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.