konfiguracja

Package Manager Console – od błędu zależności Automappera po problem z NuGet

Wszystko zaczęło się przez problem opisany w innym poście, ale, że jest to wątek poboczny, a więc opisuję go w oddzielnym wpisie.

Musiałem zainstalować Microsoft.Net.Compilers poprzez Package Manager Console i dostałem błąd:

AutoMapper' already has a dependency defined for 'NETStandard.Library

Jedną z internetowych porad było zainstalowanie nowej wersji NuGet co też śpiesznie uczyniłem i zaczął się bal:

Join-Path : Cannot convert 'System.Object[]' to the type 'System.String' required by parameter 'ChildPath'. Specified method is not supported.
At E:\TestProject\packages\Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.1.0.0\tools\init.ps1:13 char:57
+ $compilerPackageDirectory = Join-Path $packageDirectory $compilerPackage.Name
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : InvalidArgument: (:) [Join-Path], ParameterBindingException
+ FullyQualifiedErrorId : CannotConvertArgument,Microsoft.PowerShell.Commands.JoinPathCommand

Join-Path : Cannot bind argument to parameter 'Path' because it is null.
At E:\TestProject\packages\Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.1.0.0\tools\init.ps1:14 char:44
+ $compilerPackageToolsDirectory = Join-Path $compilerPackageDirectory 'tools'
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : InvalidData: (:) [Join-Path], ParameterBindingValidationException
+ FullyQualifiedErrorId : ParameterArgumentValidationErrorNullNotAllowed,Microsoft.PowerShell.Commands.JoinPathCommand

Co jest grane? Dowiaduję się, że jest bug w DotNetCompilePlatform 1.0.0 i update do wersji wyższej poprawi moją sytuację. No to zainstalowałem, ale problem nie zniknął. Za to mam kolejny błąd:

Install-Package : Specified condition "$(CleanWPPAllFilesInSingleFolder)" evaluates to "" instead of a boolean. C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v12.0\Web\Microsoft.Web.Publishing.
targets
At line:1 char:1
+ Install-Package Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : NotSpecified: (:) [Install-Package], InvalidProjectFileException
+ FullyQualifiedErrorId : NuGetCmdletUnhandledException,NuGet.PowerShell.Commands.InstallPackageCommand

Czy ten koszmar się skończy? Tak, zbliżamy się do końca. W poszukiwaniu rozwiązania powyższego błędu natrafiam na poradę:

Usuń plik .suo i wszystkie pliki .user.

Taram!!! Błąd z początku tego posta zniknął.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 ohdev.net | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.