konfiguracja

QNAP – nadawanie uprawnień do folderów współdzielonych

Ostatnio musiałem nadać uprawnienia do serwera NAS kolejnemu użytkownikowi i ku mojemu zdziwieniu samo ustawienie uprawnień użytkownikowi w  Panel Sterowania -> Ustawienia uprawnień -> Użytkownicy nie wystarczyło. To znaczy nadanie uprawnienia odczytu/zapisu do folderu nie skutkowało pożądanym efektem.

Dopiero wejście w  Panel Sterowania -> Ustawienia uprawnień -> Foldery współdzielone i dodanie użytkownika do zasobu oraz nadanie mu odpowiednich uprawnień dało pożądany efekt.

Dziwne jest to, że i bez dodania tego użytkownika do zasobu mógł go przeglądać.

No cóż świat otwartych technologii ma swoje dobre i złe strony.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 ohdev.net | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.