T-SQL

T-SQL – konwersja ntext do decimal i kiedy zamiast kropki jest przecinek

Dzisiaj napisałem zapytanie, które miało na celu wyliczenie sumy różnic pewnych pól. Problem polega na tym, że tabela przechowuje historię zmian obiektu i wszystkie zmiany – niezależnie od typu – są przechowywane jako ntext. Tak jest i trzeba z tym żyć. Zapytanie wyglądało mniej więcej tak:

select
   SUM(CONVERT(decimal(16,2), t.NewValue)  - CONVERT(decimal(16,2), t.OldValue)
from
   Table t

Wersja MS Sql Server to 2008 R2. W oryginale zapytanie jest dużo bardziej skomplikowane i przewiduje wystąpienie wartości null oraz dane pobierane są z większej ilości tabel, ale na potrzeby przykładu powyższa forma spokojnie wystarczy. Po testowym uruchomieniu zapytania napotkałem następujący komunikat:

Explicit conversion from data type ntext to decimal is not allowed.

Ok, jak nie można to nie można, kombinujemy dalej. Przeczesałem internet i dostaję dziesiątki porad w stylu:

CAST(CAST(t.NewValue AS nvarchar) AS decimal)
CAST(CAST(t.NewValue AS nvarchar) AS decimal)

ale dostaję inny błąd:

Error converting data type nvarchar to numeric.

Przyglądam się tym swoim wartościom w tabeli … przyglądam … i ………. MAM!!!
Przecież to jest ntext, a kod aplikacji serwerowej zapisuje do bazy decimal z przecinkiem jako separatorem. T-SQL oczekuje decimal z kropką, a więc zmiana kodu na:

CONVERT(decimal(16,2), REPLACE(CAST(th.NewValue AS nvarchar(max)), ',', '.'))

rozwiązuje problem.

Warto również pamiętać o tym, że:

CONVERT(decimal, value)

da nam tylko wartość całkowitą, a dopiero

CONVERT(decimal(16,n), value)

zwróci pełną wartość decymalną.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 ohdev.net | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.