mongodb

Uniwersytet MongoDB – Wprowadzenie

Pierwszy tydzień kursu MongoDB  warto zacząć od zorientowania się w nawigacji. Osobiście polecam strzałki dzięki, którym nie przegapimy, żadnego quizu czy wyjaśnień do pytań. Quizy nie są punktowane, ale są przygotowaniem do końcowego egzaminu, który ma duży wpływ na ocenę końcowego (50%). Drugie 50% można zarobić za zadania domowe do wykonania na koniec każdego tygodnia.

Na początku kursu student uzyskuje informacje jak zainstalować MongoDB i jak je uruchomić z konsoli. Co to jest i jak wygląda JSON i czym różni się od BSON oraz jak wygląda bardzo podstawowa aplikacja z użyciem MongoDB i MVC ASP.NET.

Rzecz, którą musiałem doczytać w helpie to w jaki sposób uruchomić MongoDB z użyciem innego katalogu niż domyślny. Na szczęście było to bardzo prosto (help) i okazało się być zwykłym

mongodb --dbpath [ścieżka do katalogu]

Kolejna rzecz, którą musiałem zrobić to podnieść wersję MongoDB do 3.2.8, bo w starszej (3.0.7) nie było dostępnego polecenie insertOne, którego używano w materiale szkoleniowym, pewnie gdybym tego nie zrobił to zaraz i coś innego by nie zadziałało, a tak mam przynajmniej pewność, że zespół MongoDB prowadzi kurs na najnowszej wersji.

Następnie zostały omówione niektóre polecenia dostępne w shellu mongo, a można je przejrzeć dzięki poleceniu

mongod /help

Przy okazji tego przeglądu wstawiamy do naszej bazy kilka dokumentów za pomocą

db.[nazwa_kolekcji].insertOne()

przeglądamy kolekcję za pomocą

db.[nazwa_kolekcji].fine()
db.[nazwa_kolekcji].find().pretty()

Ciekawą rzeczą są dwie prezentacje opisujące zaprojektowanie prostej bazy bloga. Pierwsza dotyczy relacyjnych baz danych, a druga dokumentowych. Prowadzący opisuje kryteria, dla których warto zapisywać dane w osobnych kolekcjach i tak:

  1. lepiej zagnieździć dane w dokumencie kiedy ich zmiana w przyszłości będzie raczej mało prawdopodobna,
  2. wielkość dokumentu nie przekroczy 16 MB co jest ograniczeniem MongoDB.

Praca domowa jest trywialna i polega na:

  1. Określeniu, które z pięciu zapisów JSON są poprawne.
  2. Pobranie dumpa MongoDB i pobranie wartości klucza z jedynego dokumentu w jedynej kolekcji w bazie oraz wstawienie go do formularza sprawdzającego pracę domową.
  3. Pobranie projektu aplikacji .NET i uruchomienie go w celu sprawdzenia czy jesteśmy przygotowanie do kolejnego tygodnia nauki. Po uruchomieniu aplikacji dostajemy wynik, który należy skopiować do formularza sprawdzającego pracę domową.

Pierwszy tydzień był do ogarnięcia w 45 minut, ale mam nadzieję, że najlepsze dopiero przed mną.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 ohdev.net | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.