mongodb

Uniwersytet MongoDB – operacje CRUD

Kolejna część materiału dotyczącego MongoDB została opublikowana i należało się wziąć do bardzo rzetelnej pracy. W przeciwieństwie do pierwszego tygodnia, drugi jest już sporym obciążeniem. Obejrzenie wszystkich materiałów, rozwiązanie quizów i zrobienie pracy domowej zajęło mi pięć godzin co skłoniło mnie także do lepszego zaplanowania sobie nauki w kolejnych tygodniach.

Pierwsza część materiału zawiera dość szczegółową demonstrację wszystkich możliwych operatorów, których użycia nie powinniśmy się zawahać podczas wyszukiwania danych w MongoDB. Zapoznanie się z materiałami z tego obszaru spowoduje, że query typu:

db.grades.aggregate( { '$group' : { '_id' : '$student_id', 'average' : { $avg : '$score' } } }, { '$sort' : { 'average' : -1 } }, { '$limit' : 1 } )

db.grades.find( { }, { 'student_id' : 1, 'type' : 1, 'score' : 1, '_id' : 0 } ).sort( { 'student_id' : 1, 'score' : 1, } ).limit( 5 )

db.grades.find({"type": "exam", score: {$gte: 65}}).sort({score: -1})

db.movieDetails.count({"countries.1": "Sweden"})

db.movieDetails.find({year: 2013, rated: "PG-13", "awards.wins": 0}).pretty()

nie będą już nas odstraszać, a wręcz zachwycać. Jedyna rzecz, która mi się nie podobało w tej części kursu to lektor, który w mojej opinii przed rozpoczęciem kursu powinien wypić dzban melisy.

Kolejna część kursu to demonstracja pracy z MongoDB driver dla .NET. W tej części prowadzący pokazuje różne warianty konfiguracji konwencji nazewniczych/mapowania nazw, wyszukiwania, aktualizacji, kasowania i podmiany dokumentów. Wszystko podane w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób.

Na koniec tak jak i w poprzednim tygodniu dostajemy pracę domową. Tym razem jest to pięć zadań. Zadania były proste i polegały na przeszukiwaniu bazy w celu znalezienia dokumentów według określonych kryteriów, a potwierdzeniem wykonania zadania było wstawienie jakiejś informacji ze znalezionego dokumentu w formularzu sprawdzającym.

Ponadto trzeba było uzupełnić aplikację MVC ASP.NET we wskazanych miejscach tak, aby umożliwiała rejestrację użytkownika i jego zalogowanie do systemu. Poprawność wykonania tego zadania testował MongoProc, który automatycznie wykonywał powyższe czynności i analizował rezultaty. Jedna rzecz, która mnie zirytowała to fakt, że mimo tego, że zadanie wykonałem poprawnie i MongoProc to potwierdził to nie zostało mi ono uznane, a na stronie tego zadania nie było żadnego formularza czy przycisku to potwierdzenia wykonania tego zadania.

Po pracy domowej można było jeszcze podejść do dwóch nadprogramowych quizów, ale zrobiłem tylko jeden z nich, bo na drugi nie miałem już po prostu czasu. Następnym razem obiecuję poprawę.

Ostatnia rzecz, której można było się nauczyć przy okazji prac domowych to umiejętności importu bazy danych z czystego jsona. Polecenie:

mongoimport --drop -d students -c grades grades.json

realizuje to zadania bardzo skutecznie.

Poprzednie wpisy na temat kursu MongoDB:

  1. Tydzień 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 ohdev.net | WordPress Theme: Cosimo by CrestaProject.